ICC Kaart
Aanvraagformulier  ICC Kaart
LBWB-MY zetel:
Ronsen Heerweg 50
9700 Oudenaarde
Tel. 055 49 71 03
GSM 0475 28 05 01

Secretariaat / ICC:
Dijkweg 13
9031 Drongen
GSM 0478 32 95 41
Fax: 09 236 69 09
E-mail info@lbwb.be

BE 0865 501 009

Sport assurance

Aanvraag ICC - kaart !
International Certificate of CompetenceAanvraagformulier ICC Kaart ter vervanging vaarbrevet pleziervaart

 • Aanvraagformulier: (Werkt met Internet Explorer 10 of hoger.)
 • Voor de aanvraag dient u uitsluitend gebruik te maken van het AANVRAAGFORMULIER  ICC
  Klik voor het open en van het document op volgende link
  .
   
  U vult dit document  bij voorkeur  elektronisch in.
  Hiervoor dient een recente versie van Acrobat Reader op je PC geïnstalleerd te zijn: Download die hier.
  Manueel invullen mag ook.

  Let daarbij op volgende punten:

  1. Na het correct invullen van de persoonsgegevens  kruist u onder de rubriek “VAARBEVOEGDHEID “ de Belgische vaarbevoegdheidsbewijzen aan, waarvan u in het bezit bent. Indien u het document elektronisch invult ,wordt automatisch aangegeven op welke vaargebieden  I(interior= binnenwateren), C(coastal= kustwateren) u recht heeft of desgevallend de beide.

  Op de tweede bladzijde  van het aanvraagformulier staat bijkomende informatie, waaronder een tabel die aangeeft op welke type ICC ieder nationaal vaarbevoegdheidsbewijs recht geeft. Vooral voor degenen die het formulier met de hand invullen, zal deze tabel van belang zijn.
  LET WEL: Van het bezit van de documenten moet u bewijs leveren d.m.v. een kopie van dit document, dat u met de aanvraag meestuurt. Indien u door het in bezit te zijn van één of meerdere documenten (bvb het algemeen stuurbrevet) al recht hebt op zowel  I  als C, heeft het geen zin om eventueel nog andere vaarbevoegdheidsbewijzen waarover u beschikt, te vermelden. Dit verzwaart alleen maar de administratieve last voor iedere betrokkene.
  - Bij de rubriek “keuze ICC” geeft u aan voor welke type voorstuwing u opteert, motor(M) of zeil (S) of beide.
  OPGELET: De optie motor kan zonder bijkomende voorwaarden worden aangekruist. Indien u de optie zeilen aangeeft ,moet u de rubriek daartoe invullen en daarbij dus verklaren dat u over voldoende praktijkervaring met het zeilen hebt opgedaan.
  Vrijwel alle zeiljachten beschikken over een motor.
  Ook voor pleziervaarders die alleen op zeiljachten varen, is het aangewezen de optie motor aan te kruisen.
  - Tenslotte moet u het document, na het te hebben afgedrukt, dateren en ondertekenen
  - Van alle vaarbevoegdheidsbewijzen, waarvan u  melding maakt, dient u met het aanvraagformulier een kopie mee te sturen. Vaarbevoegdheidsbewijzen die worden aangekruist, maar waarvan geen bewijs door middel van een kopie wordt geleverd, worden niet in aanmerking genomen.
  - Bij het ondertekende aanvraagformulier vergezeld van de kopieën van de vaarbevoegdheidsbewijzen moet een recente, duidelijke pasfoto  worden gevoegd. Deze foto kan in kleur of zwart-wit zijn, maar moet   een witte achtergrond hebben . Bovendien moet een kopie van de identiteitskaart worden toegevoegd (kan ook afdruk zijn van informatie bekomen door uitlezen van chip op ID kaart)
  - Het aanvraagdossier  met bijlagen:
  * dient te worden opgestuurd naar: LBWB-MY, Dijkweg 13,                                                           B-9031 DRONGEN

  2. Betaling van de som van 60 euro op rekening van LBWB-MY, rekeningnummer:
  Dexia Bank
  IBAN: BE92 7785 9090 1423
  BIC: GKCC BE BB

  3. Indien het dossier volledig is en LBWB-MY het bedrag heeft ontvangen, wordt  de aanvraag elektronisch naar de FOD Mobiliteit doorgestuurd ,die na goedkeuring de kaartfirma opdracht geeft om het ICC kaartje op bankkaartformaat af te drukken?

  4. LBWB-MY ervoor dat het kaartje bij de aanvrager terechtkomt.
ICC aanvraag stuurbrevet

Het bestuur,

Logo LBWB

 

Toervaren VZW Menber of  EUROPEAN BOATING ASSOCIATION  E.B.A. Binnenvaart Vlaanderen Stad Gent nautica-magazine Huysman Yachtverzekeringen