Home
ICC Kaart info
ICC Kaart aanvraagformulier
Kalender 2013
Diefstallen-data
Nieuw geval van Diefstal 13/09/11
Meteo

Copyright 2014 ©

Red Diesel
Meer informatie
LBWB-MY zetel:
Ronsen Heerweg 50
9700 Oudenaarde
Tel. 055 49 71 03
GSM 0475 28 05 01

Secretariaat / ICC:
Dijkweg 13
9031 Drongen
GSM 0478 32 95 41
Fax: 09 236 69 09
E-mail info@lbwb.be

BE 0865 501 009

Sport assurance
Welkom op onze website !
LBWB-MY Internationale
Toervaart Dendermonde 7 - 8 - 9 juni 2014
Lees meer hier!

Pleziervaarttarieven 2013 <<Overgang naar de strekkende meter>>

ICC - kaart !
International Certificate of Competenc
ICC aanvraag stuurbrevet
ICC Internationaal certificaat voor de bestuurder van een pleziervaartuig

International Certificate of Competence

Pleziervaarders die houder zijn van een nationaal vaarbevoegdheidsbewijs (Beperkt of Algemeen Stuurbrevet of andere) ondervinden vaak moeilijkheden in het buitenland om hun hobby te beoefenen of om een vaartuig te huren. Het ICC  (International Certificate of Competence) is een internationaal vaarbewijs voor de pleziervaart, dat in de meeste Europese landen wordt erkend en aan deze problematiek een oplossing geeft.

Voor wie: Het ICC kan worden afgeleverd  aan Belgen of aan personen die in België een officieel verblijfadres hebben.

Hoe te bekomen: Om een Belgisch ICC te bekomen volstaat het over een gepast Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs  te beschikken  en een aanvraag in te dienen bij LBWB-MY.

Aanvraagformulier: KLIK OP DEZE LINK.

Hoe ga je tewerk: (klik hier voor extra detail)

 1. Vul het aanvraagformulier in via de PC of manueel  en druk het af op papier.

 2. Onderteken het document

 3. Voeg een pasfoto toe (zelfde criteria als de pasfoto voor een identiteitskaart)

 4. Maak een kopij van je huidige vaarbewijs en voeg het toe

 5. Maak een kopij van je identiteitskaart (beide zijden) of een elektronische afdruk en voeg deze toe

 6. Stop alle bovenstaande documenten in een envelop en zend deze naar:

LBWB-MY (ICC)
Dijkweg 13
B-9031 DRONGEN

 1. Stort € 60 op de bankrekening van LBWB-MY:

Dexia Bank
IBAN: BE92 7785 9090 1423
BIC: GKCC BE BB

 1. Van zodra wij je aanvraag en betaling hebben ontvangen wordt je ICC-kaart aangemaakt door de drukker en zo snel mogelijk bij de aanvrager thuis afgeleverd.

Meer informatie over het ICC,   vindt u op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer , door het aanklikken van deze link


Lozingsverbod toiletwater
" voor pleziervaartuigen in heel Nederland "

Toervaren VZW Menber of  EUROPEAN BOATING ASSOCIATION  E.B.A. Binnenvaart Vlaanderen Stad Gent nautica-magazine Huysman Yachtverzekeringen